دکتر آتوسا جانشین


دکتر آتوسا جانشین در سال 1385در کنکور سراسری با رتبه ی عالی 58 در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران پذیرفته شدند. ایشان  در سال 1391 و پس از قبولی در آزمون دستیاری با رتبه عالی وارد دوره تخصصی دندانپزشکی کودکان در دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی همدان شده و در سال ۱۳۹۴با کسب رتبه ی اول در آزمون بورد تخصصی به عنوان هیئت علمی در دانشکده دندانپزشکی گیلان مشغول به کار شدند.

· عضو هیئت علمی و استادیار گروه دندانپزشکی کودکان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

      · رتبه ی اول در آزمون بورد تخصصی دندانپزشکی کودکان ایران    

 

 

متخصص دندانپزشکی کودکان و نوجوانان و ارتودنسی پیشگیری

مقالات انگلیسی و فارسی:

1-       Midwifery students training in oral care of pregnant patients: an interventional study

SZ Mohebbi, R Yazdani, K Sargeran, Z Tartar, A Janeshin

Journal of dentistry (Tehran, Iran) 2014; 11 (5), 587

2-       Oral health knowledge, attitude, and status and oral health index among midwifery students of Tehran University of Medical Sciences, Iran

R Yazdani, SZ Mohebbi, A Janeshin, Z Tartar

Journal of Oral Health and Oral Epidemiology2013; 2 (2), 89-96

3-       The effect of 1α, 25 (OH) 2D3 on osteogenic differentiation of stem cells from dental pulp of exfoliated deciduous teeth

F Mojarad, I Amiri, R Rafatjou, A Janeshin, M Farhadian

Journal of Dentistry2016; 17 (4), 348

4-       Effect of an educational intervention on midwifery students’ knowledge and preparedness about oral health care in pregnant mothers

SZ Mohebbi, R Yazdani, ST Mirmolaei, Z Tartar, A Janeshin

5-       Effect of Calcium-enriched Mixture (CEM) cement on increasing mineralization in stem cells from the dental pulps of human exfoliated deciduous teeth

R Rafatjou, I Amiri, A Janeshin

Journal of dental research, dental clinics, dental prospects 2018; 12 (4), 233

6-       Hemifacial microsomia: a clinicoradiographic report of a case

A Janeshin, SPM Khatibani

JOURNAL OF DENTOMAXILLOFACIAL RADIOLOGY, PATHOLOGY AND SURGERY2017; 6 (2), 37-41

7-       Triple Antibiotic Paste Treatment in Progressive External Root Resorption: A Case Report

F Mojarad, M Khatibani, S Porousha, A Janeshin

Journal of Dentomaxillofacial2017; 6 (3), 89-95

8-      The relationship between temperament and behavior in 3–7-year-old children during dental treatment

Atousa Janeshin, Mohammmad Habibi

Dental Research Journal 2019

 

 

9-       بررسی تأثیر یک مداخله آموزشی بر دانش و آمادگی ارایه مراقبت‌های مرتبط با سلامت دهان و دندان مادران باردار در دانشجویان مامایی

محبی, سیمین زهرا, یزدانی, مولایی, سیده طاهره میر, تارتار, جانشین, آتوسا

 

مجله دندانپزشکی 26 (4), 306-313